skip to primary navigation skip to content
 

 

You are not currently logged in

SPRI library catalogue

View a record

Please note: You are viewing the legacy database of the Scott Polar Research Institute Library catalogue. It is no longer being updated, so does not reliably reflect our current library holdings.

Please search for material in iDiscover for up-to-date information about the library collection.


Record #84424:

Dynamika odpływu powierzchniowego w zlewniach rzek lodowcowych Scotta, Blomli i Tjörn podczas lata 1986 (Spitsbergen Zachodni) / Stefan Bartoszewski.

Title: Dynamika odpływu powierzchniowego w zlewniach rzek lodowcowych Scotta, Blomli i Tjörn podczas lata 1986 (Spitsbergen Zachodni) / Stefan Bartoszewski.
Translated title: Surface runoff dynamics of the basins of the Scott, Blomli and Tjørndal glacial rivers in summer 1986 (west Spitsbergen).
Author(s): Bartoszewski, Stefan.
Date: [1987]
Publisher: Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Language: Polish.
In: XIV Sympozjum Polarne. Aktualne Problemy Badawcze w Arktyce i Antarktyce. Referaty, komunikaty, sprawozdania, komentarze do posterów. Lublin, Poland, 7-8 maja 1987. ([1987]),
Notes:

In: XIV Sympozjum Polarne. Aktualne Problemy Badawcze w Arktyce i Antarktyce. Referaty, komunikaty, sprawozdania, komentarze do posterów. Lublin, Poland, 7-8 maja 1987 / Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk.

English summary, p. 153.

Keywords: 551.32 -- Glaciology.
551.324 -- Land ice.
551.324.22 -- Glaciers.
551.324.86 -- Glacier streams.
551.579.3 -- Water supply from glaciers.
E11 -- Glaciology: glaciohydrology.
(*32) -- Svalbard.
(*324) -- Spitsbergen.
SPRI record no.: 84424

MARCXML

LDR 01906naa#a2200000#a#4500
001 SPRI-84424
005 20221004211016.0
007 ta
008 221004s1987####pl#a###|#####|1||#0#pol#d
035 ## ‡aSPRI-84424
040 ## ‡aUkCU-P‡beng‡eaacr
041 0# ‡apol
100 1# ‡aBartoszewski, Stefan.
242 10 ‡aSurface runoff dynamics of the basins of the Scott, Blomli and Tjørndal glacial rivers in summer 1986 (west Spitsbergen).‡yeng
245 10 ‡aDynamika odpływu powierzchniowego w zlewniach rzek lodowcowych Scotta, Blomli i Tjörn podczas lata 1986 (Spitsbergen Zachodni) /‡cStefan Bartoszewski.
260 ## ‡aLublin :‡bUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,‡c[1987]
300 ## ‡ap. 151-156 :‡bdiags., table.
500 ## ‡aIn: XIV Sympozjum Polarne. Aktualne Problemy Badawcze w Arktyce i Antarktyce. Referaty, komunikaty, sprawozdania, komentarze do posterów. Lublin, Poland, 7-8 maja 1987 / Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk.
500 ## ‡aEnglish summary, p. 153.
546 ## ‡aIn Polish.
650 07 ‡a551.32 -- Glaciology.‡2udc
650 07 ‡a551.324 -- Land ice.‡2udc
650 07 ‡a551.324.22 -- Glaciers.‡2udc
650 07 ‡a551.324.86 -- Glacier streams.‡2udc
650 07 ‡a551.579.3 -- Water supply from glaciers.‡2udc
650 07 ‡aE11 -- Glaciology: glaciohydrology.‡2local
651 #7 ‡a(*32) -- Svalbard.‡2udc
651 #7 ‡a(*324) -- Spitsbergen.‡2udc
773 0# ‡7c2am ‡aInstytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk ; opracowanie redakcyjne Janina Repelewska-Pekalowa, Marian Harasimiuk and Kazimierz Pekala. ‡tXIV Sympozjum Polarne. Aktualne Problemy Badawcze w Arktyce i Antarktyce. Referaty, komunikaty, sprawozdania, komentarze do posterów. Lublin, Poland, 7-8 maja 1987. ‡dLublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, [1987] ‡wSPRI-84405
917 ## ‡aUnenhanced record from Muscat, imported 2019
948 3# ‡a20221004