skip to primary navigation skip to content
 

 

You are not currently logged in

SPRI library catalogue

View a record

Please note: You are viewing the legacy database of the Scott Polar Research Institute Library catalogue. It is no longer being updated, so does not reliably reflect our current library holdings.

Please search for material in iDiscover for up-to-date information about the library collection.


Record #197231:

Det norsk bidraget: 2007-2008 Polaråret / Olav Orheim, Kristen Ulstein, eds.

Title: Det norsk bidraget: 2007-2008 Polaråret / Olav Orheim, Kristen Ulstein, eds.
Translated title: The Norwegian contribution: 2007-2008 Polar Years.
Author(s): Orheim, Olav,
Ulstein, Kristen,
Orheim, Olav.
Orheim, Olav.
Ulstein, Kristen.
Backe-Hansen, Per.
Godøy, Øystein.
Orheim, Olav.
Hov, Øystein.
Kristjansson, Jon Egil.
Stohl, Andreas.
Gammelsrød, Tor.
Pavlov, Vladimir.
Kovacs, Kit M.
Thingstad, Tron Frede.
Moe, Børge.
Mork, Kjell Arne.
Ehrich, Dorothée.
Hofgaard, Annika.
Jenssen, Bjørn Munro.
Gabrielsen, Geir Wing.
Hovelsrud, Grete K.
Magga, Ole Henrik.
Larsen, Eiliv.
Gjørv, Gunhild Hoogensen.
Lane, Pia.
Kristoffersen, Yngve.
Schweitzer, Johannes.
Østgaard, Nikolai.
Ulstein, Kristen.
Mauritzen, Cecilie.
Christiansen, Hanne Hvidtfeldt.
Hagen, Jon Ove.
Winther, Jan-Gunnar.
Ninneman, Ulysses.
Iversen, Svein A.
Dallmann, Winfried K.
Svendsen, Av John.
Date: 2011.
Publisher: Oslo: Norges Forskningsråd
Language: Norwegian.
Abstract: Final report of Norwegian International Polar Year 2007-2008 programme, comprising 35 essays summarising research processes and findings, reflecting on overall results, and recommending topics for future polar research.
Keywords: IPY07-08E -- IPY 2007-08 Education, outreach and communication publications.
5 -- Science.
Z -- Miscellaneous.
(*3) -- Arctic regions.
(*58) -- Norway.
(*7) -- Antarctic regions.
Location(s): SCO: SPRI-SHF: (*2) : 001.89[IPY07-08][2011]
ISBN: 9788212029026
SPRI record no.: 197231

MARCXML

LDR 04480nam#a2200000#a#4500
001 SPRI-197231
005 20231209154041.0
007 ta
008 231209s2011####no#ab##|#####|0||#0#nor#d
020 ## ‡a9788212029026
035 ## ‡aSPRI-197231
040 ## ‡aUkCU-P‡beng‡eaacr
041 0# ‡anor
242 04 ‡aThe Norwegian contribution :‡b2007-2008 Polar Years.‡yeng
245 04 ‡aDet norsk bidraget :‡b2007-2008 Polaråret /‡cOlav Orheim, Kristen Ulstein, eds.
260 ## ‡aOslo :‡bNorges Forskningsråd,‡c2011.
300 ## ‡a191 p. :‡bill., diags., maps ;‡c25 cm.
520 3# ‡aFinal report of Norwegian International Polar Year 2007-2008 programme, comprising 35 essays summarising research processes and findings, reflecting on overall results, and recommending topics for future polar research.
541 0# ‡aNational Library of Norway (gift)‡5UkCU-P
546 ## ‡aIn Norwegian.
650 07 ‡aIPY07-08E -- IPY 2007-08 Education, outreach and communication publications.‡2udc
650 07 ‡a5 -- Science.‡2udc
650 07 ‡aZ -- Miscellaneous.‡2local
651 #7 ‡a(*3) -- Arctic regions.‡2udc
651 #7 ‡a(*58) -- Norway.‡2udc
651 #7 ‡a(*7) -- Antarctic regions.‡2udc
700 1# ‡aOrheim, Olav,‡eeditor.
700 1# ‡aUlstein, Kristen,‡eeditor.
700 12 ‡aOrheim, Olav.‡tOpptaken til det Internasjonale Polaråret (IPY)
700 12 ‡aOrheim, Olav.‡tSlik ble Polaråret stort i Norge.
700 12 ‡aUlstein, Kristen.‡tFolkets Polarår.
700 12 ‡aBacke-Hansen, Per.‡tUtvelgelsen av det norske bidraget til Polaråret.
700 12 ‡aGodøy, Øystein.‡tFelles datahåndtering : visjon og virklighet.
700 12 ‡aOrheim, Olav.‡tDen norske delen av Polaråret : innsate og resultatene.
700 12 ‡aHov, Øystein.‡tVeien videre fra Polaråret : oppsummering av erfaringer og anbefalinger for framtiden.
700 12 ‡aKristjansson, Jon Egil.‡tBedre varsling av ekstremvaer i Arktis.
700 12 ‡aStohl, Andreas.‡tHvordan transporteres lufturensninger inn i Arktis?.
700 12 ‡aGammelsrød, Tor.‡tPolhavene i atlantisk sektor : en dynamo for global havsirkulasjon, CO₂-opptak og klima.
700 12 ‡aPavlov, Vladimir.‡tEndringer i havnivået i de nordiske havområdene.
700 12 ‡aKovacs, Kit M.‡tSeler brukt som "forskingsassistenter" for å utforske polhavene.
700 12 ‡aThingstad, Tron Frede.‡tOmsetning av løst organisk materiale i det mikrobielle naeringsnettet i polare farvann.
700 12 ‡aMoe, Børge.‡tAerflugens sårbarhet for miljøgifter, klimaendringer og sykdommer.
700 12 ‡aMork, Kjell Arne.‡tVirkningene av klimaendringer på økosystemene i Barents- og Norskehavet.
700 12 ‡aEhrich, Dorothée.‡tArktiske rovdyr som klimaindicatorer.
700 12 ‡aHofgaard, Annika.‡tInvaderer traerne Arktis?.
700 12 ‡aJenssen, Bjørn Munro.‡tIsbjørnens helse, miljøgifter og klimaendringer.
700 12 ‡aGabrielsen, Geir Wing.‡tVil klimaendringene forsterke opptak og effekter av miljøgiftyer i polare marine økosystem?.
700 12 ‡aHovelsrud, Grete K.‡tTilpasning i Arktis : til hva og av hvem?.
700 12 ‡aMagga, Ole Henrik.‡tEALÁT : noe å leve av.
700 12 ‡aLarsen, Eiliv.‡tForskning og formidling om klimaforandringer og tilpasstragegier.
700 12 ‡aGjørv, Gunhild Hoogensen.‡tUlike forståelser av "sikkerhet" i møte med olje- og gassutvinning i Arktis.
700 12 ‡aLane, Pia.‡tDokumentasjon av kvensk og andre minoritetspråk i nordområdene.
700 12 ‡aKristoffersen, Yngve.‡tAutonom bøye for seismiske refleksjonmålinger : et nytt alternativ for marin geoforskning i Polhavet.
700 12 ‡aSchweitzer, Johannes.‡tDen dynamiske kontinental-marginen mellom den midtatlantiske ryggen og Bjørnøya.
700 12 ‡aØstgaard, Nikolai.‡tSørlyset og nordlyset er ikke likt.
700 12 ‡aUlstein, Kristen.‡tResultatene av Polarårets støtte til formidling og utdanning.
700 12 ‡aMauritzen, Cecilie.‡tBedre overvåking av hav og is, og bedre vaervarsling i Arktis.
700 12 ‡aChristiansen, Hanne Hvidtfeldt.‡tTar temperaturen på permafrosten i Nord-Norge og på Svalbard.
700 12 ‡aHagen, Jon Ove.‡tHvordan reagere breene i Arktis på de globale klimaendringene.
700 12 ‡aWinther, Jan-Gunnar.‡tSvarene på fortidens klimavariasjoner og framtidens havnivå ligger begravd i isen i Antarktis.
700 12 ‡aNinneman, Ulysses.‡tHvordan kan klimendringer forandre verdens største havstrøm.
700 12 ‡aIversen, Svein A.‡tKrill og økosytemtokt med G.O. Sars i Søishavet.
700 12 ‡aDallmann, Winfried K.‡tOljevirksomheten i Nordvest-Russland og urfolks levekⱥr (MODIL-NAO)
700 12 ‡aSvendsen, Av John.‡tIstidsforskning i Uralfjellene : om "uvanlige" breer og mammutjegere.
852 7# ‡2camdept‡bSCO‡cSPRI-SHF‡h(*2) : 001.89[IPY07-08][2011]‡9Create 1 item record‡0Migrate
916 ## ‡a144919 -- 2011/12/13 -- JW
917 ## ‡aUnenhanced record from Muscat, imported 2019
948 3# ‡a20231209 ‡bJW