skip to primary navigation skip to content
 

 

You are not currently logged in

SPRI library catalogue

View a record

Please note: You are viewing the legacy database of the Scott Polar Research Institute Library catalogue. It is no longer being updated, so does not reliably reflect our current library holdings.

Please search for material in iDiscover for up-to-date information about the library collection.


Record #184235:

Материалы Первой конференции геокриологов России, 3-5 июня 1996 г., МГУ им. М.В. Ломоносова. Книга 1. Часть 1: историческая и региональная геокриология. Часть 2: литогенетическая геокриология. Часть 3: динамическая геокриология

Title: Материалы Первой конференции геокриологов России, 3-5 июня 1996 г., МГУ им. М.В. Ломоносова. Книга 1. Часть 1: историческая и региональная геокриология. Часть 2: литогенетическая геокриология. Часть 3: динамическая геокриология
Title, transliterated: Materialy Pervoĭ konferent︠s︡ii geokriologov Rossii, 3-5 ii︠u︡ni︠a︡ 1996 g., MGU im. M.V. Lomonosova. Kniga 1. Chastʹ 1: istoricheskai︠a︡ i regionalʹnai︠a︡ geokriologii︠a︡. Chastʹ 2: litogeneticheskai︠a︡ geokriologii︠a︡. Chastʹ 3: dinamicheskai︠a︡ geokriologii︠a︡ / Ė.D. Ershov, chair of organising committee.
Translated title: Proceedings of the First Conference of Geocryologists of Russia, 3-5 June 1996, Lomonosov Moscow State University. Vol.1. Part 1: historical and regional geocryologists. Part 2: lithogenetic geocryology. Part 3: dynamic geocryology.
Author(s): Ershov, Ė. D.,
Baranova, N. A.
Bolikhovskai︠a︡, N. S.
Gavrilov, A. V.
Danilov, I. D.
Ershov, Ė. D.
Kosti︠a︡ev, A. G.
Molodykh, I. I.
Nechaev, V. P.
Agalakov, S. E.
An, V. V.
Ananʹeva, G. V.
Balobaev, V. T.
Bobov, N. G.
Zhigarev, L. A.
Kuskovskiĭ, V. S.
Lomovt︠s︡eva, N. S.
Melʹnikov, E. S.
Ruzanov, V. T.
Severskiĭ, Ė. V.
Strelet︠s︡kai︠a︡, I. D.
I︠A︡kupov, V. S.
Akhmetshin, A. A.
Gilichinskiĭ, D. A.
Gravis, G. F.
Danilov, I. D.
Makarov, V. N.
Ponomareva, O. E.
Rivkin, F. M.
Spesivt︠s︡ev, V. I.
Chizhov, A. B.
Chuvilin, E. M.
Ershov, Ė. D.
Pavlov, A. V.
Buldivich, S. N.
Anisimova, N. P.
Romanovskiĭ, N. N.
Devi︠a︡tkin, V. N.
Konstantinov, P. I︠A︡.
Skri︠a︡bin, P. N.
Krivoshchekov, V. S.
Kuznet︠s︡ova, I. L.
Leshikov, F. N.
Nevecheri︠a︡, V. L.
Salʹnikov, P. I.
Bosikov, N. P.
Bondarenko, G. I.
Petrov, V. S.
Romanovskiĭ, N. N.
Glavat︠s︡kikh, V. V.
Varlamov, S. P.
Skubit︠s︡kai︠a︡, M. G.
Pendin, V. V.
Sovershaev, V. A.
Grigorʹev, M. N.
Glavat︠s︡kikh, V. v.
Zhelezni︠a︡k, M. N.
Shender, N. I.
Galanin, A. A.
Date: 1996.
Publisher: Moskva: Moskovskiĭ Gosudarstvennyĭ Universitet
Language: Russian.
Abstract: Collection of conference papers on past and present geocryology in Russia.
Keywords: 551.34 -- Geocryology. Frozen ground.
551.345 -- Permafrost. Cryopedology.
E8 -- Glaciology: frost action and permafrost.
(*501) -- Russia (Federation).
Location(s): SCO: SPRI-SHF: (*50) : 551.345[1996]
SPRI record no.: 184235

MARCXML

LDR 16974nam#a2200000#a#4500
001 SPRI-184235
005 20240222015718.0
007 ta
008 240222s1996####ru#ab##|#####|0||#0#rus#d
035 ## ‡aSPRI-184235
040 ## ‡aUkCU-P‡beng‡eaacr
041 0# ‡arus
100 1# ‡6880-01‡aErshov, Ė. D.,‡eorganizer.
242 10 ‡aProceedings of the First Conference of Geocryologists of Russia, 3-5 June 1996, Lomonosov Moscow State University. Vol.1. Part 1 :‡bhistorical and regional geocryologists. Part 2 : lithogenetic geocryology. Part 3 : dynamic geocryology.‡yeng
245 10 ‡6880-02‡aMaterialy Pervoĭ konferent︠s︡ii geokriologov Rossii, 3-5 ii︠u︡ni︠a︡ 1996 g., MGU im. M.V. Lomonosova. Kniga 1. Chastʹ 1 :‡bistoricheskai︠a︡ i regionalʹnai︠a︡ geokriologii︠a︡. Chastʹ 2 : litogeneticheskai︠a︡ geokriologii︠a︡. Chastʹ 3 : dinamicheskai︠a︡ geokriologii︠a︡ /‡cĖ.D. Ershov, chair of organising committee.
260 ## ‡6880-03‡aMoskva :‡bMoskovskiĭ Gosudarstvennyĭ Universitet,‡c1996.
300 ## ‡a550 p. :‡bill., diags., tables, maps ;‡c29.5 cm.
520 3# ‡aCollection of conference papers on past and present geocryology in Russia.
541 0# ‡aSeligman, Ben.‡5UkCU-P
546 ## ‡aIn Russian.
546 ## ‡aRussian transliteration entered into original records using BGN/PCGN 1947 romanisation of Russian; Cyrillic text in MARC 880 field(s) reverse transliterated from this by automated process; BGN/PCGN 1947 text then upgraded to Library of Congress romanisation.
650 07 ‡a551.34 -- Geocryology. Frozen ground.‡2udc
650 07 ‡a551.345 -- Permafrost. Cryopedology.‡2udc
650 07 ‡aE8 -- Glaciology: frost action and permafrost.‡2local
651 #7 ‡a(*501) -- Russia (Federation).‡2udc
700 12 ‡6880-04‡aBaranova, N. A.‡tOt︠s︡enka temperatury vozdukha v golot︠s︡ene razlichnymi metodami.
700 12 ‡6880-05‡aBolikhovskai︠a︡, N. S.‡tPaleogeograficheskie uslovii︠a︡ kontinentalʹnogo sinkriogeneza na T︠S︡entralʹnom I︠A︡male.
700 12 ‡6880-06‡aGavrilov, A. V.‡tKriogennye i︠a︡vlenii︠a︡ litosfery kak pami︠a︡tniki prirody v sisteme osobo okhrani︠a︡emykh prirodnykh territorii i obʺektov.
700 12 ‡6880-07‡aDanilov, I. D.‡tArkticheskiĭ shelʹf v posledni︠u︡i︠u︡ kriogennui︠u︡ ėpokhu pozdnego pleĭstot︠s︡ena.
700 12 ‡6880-08‡aErshov, Ė. D.‡tGeokriologicheskie rekonstrukt︠s︡ii dli︠a︡ t︠s︡entra Russkoĭ ravniny.
700 12 ‡6880-09‡aKosti︠a︡ev, A. G.‡tNovye dannye po geologii i paleogeografii pozdnego pliot︠s︡ena - srednego pleĭstot︠s︡ena severa Zapadnoĭ Evrazii kak osnova dli︠a︡ korrektirovanii︠a︡ paleokriologicheskikh predstavleniĭ.
700 12 ‡6880-10‡aMolodykh, I. I.‡tReliktovyĭ subtermokarst perigli︠a︡t︠s︡ialʹnoĭ oblasti chetvertichnogo oledenenii︠a︡.
700 12 ‡6880-11‡aNechaev, V. P.‡tO sootnoshenii nazemnogo i podzemnogo oledeneniĭ na vostochno-evropeĭskoĭ ravnine v dneprovskui︠u︡ kholodnui︠u︡ ėpokhu.
700 12 ‡6880-12‡aAgalakov, S. E.‡tMoshchnostʹ i osobennosti stroenii︠a︡ kriolitozony severa Zapadnoĭ Sibiri po dannym skvazhninoĭ geofiziki.
700 12 ‡6880-13‡aAn, V. V.‡tKriolitozona Zapadnoĭ Sibiri : teplovoe sostoi︠a︡nie, baza dannykh i kartirovanie.
700 12 ‡6880-14‡aAnanʹeva, G. V.‡tOsobennosti rasprostranenii︠a︡ podozernykh talikov na territorii Bovanenkovskogo mestorozhdenii︠a︡.
700 12 ‡6880-15‡aBalobaev, V. T.‡tSozdanie geokriologicheskoĭ bazy dannykh I︠A︡kutii.
700 12 ‡6880-16‡aBobov, N. G.‡tOsnovnye polozhenii︠a︡ inzhenerno-geokriologicheskogo raĭonirovanii︠a︡.
700 12 ‡6880-17‡aZhigarev, L. A.‡tSubakvalʹnai︠a︡ kriologicheskai︠a︡ sʺemka i kartografirovanie okeanicheskoĭ kriolitozony.
700 12 ‡6880-18‡aKuskovskiĭ, V. S.‡tGeokriologicheskie osobennosti mezhgornykh vpadin Gornogo Altai︠a︡.
700 12 ‡6880-19‡aLomovt︠s︡eva, N. S.‡tO metodike sostavlenii︠a︡ geokriologicheskoĭ osnovy pri gidrogeologicheskoĭ kartografirovanii︠a︡.
700 12 ‡6880-20‡aMelʹnikov, E. S.‡tRegionalʹnai︠a︡ geokriologii︠a︡ (sovremennoe sostoi︠a︡nie, napravlenii︠a︡ i perspektivy razvitii︠a︡)
700 12 ‡6880-21‡aRuzanov, V. T.‡tFormirovanie urovnennogo rezhima podmerzlotnykh vod kamennougolʹnogo mestorozhdenii︠a︡ Bukhty Ugolʹnoĭ (Chukotka)
700 12 ‡6880-22‡aSeverskiĭ, Ė. V.‡tOsobennosti sezonnogo promerzanii︠a︡ porod v gorakh Ti︠a︡nʹ-Shanʹ.
700 12 ‡6880-23‡aStrelet︠s︡kai︠a︡, I. D.‡tKartirovanie territorii Bovanenkovskogo GKM po uslovii︠a︡m rasprostranenii︠a︡ kriopegov (poluostrov I︠A︡mal)
700 12 ‡6880-24‡aI︠A︡kupov, V. S.‡tVeroi︠a︡tnostnai︠a︡ modelʹ stroenii︠a︡ merzlykh tolshch Sredneĭ i Vostochnoĭ Sibiri.
700 12 ‡6880-25‡aAkhmetshin, A. A.‡tPoiski zalezheĭ uglevodorodov i inzhenernai︠a︡ podgotovka neftegazovykh provint︠s︡iĭ po dannym stroenii merzlykh tolshch.
700 12 ‡6880-26‡aGilichinskiĭ, D. A.‡tMikrobiologii︠a︡ vechnoĭ merzloty.
700 12 ‡6880-27‡aGravis, G. F.‡tAlli︠u︡vialʹno-proli︠u︡vialʹnai︠a︡ modelʹ formirovanii︠a︡ mnogoletnemerzlykh tolshch na fli︠u︡vialʹnykh ravninakh kriolitozony.
700 12 ‡6880-28‡aDanilov, I. D.‡tArkticheskiĭ okean - osobai︠a︡ kriogennai︠a︡ prirodnai︠a︡ sistema.
700 12 ‡6880-29‡aMakarov, V. N.‡tGeokhimicheskie poli︠a︡ v kriolitozone.
700 12 ‡6880-30‡aPonomareva, O. E.‡tSostav i genezis vodnorastvorimykh soleĭ v pokrovnykh fli︠u︡vialʹnykh otlozhenii︠a︡kh T︠S︡entralʹnoĭ I︠A︡kutii.
700 12 ‡6880-31‡aRivkin, F. M.‡tMetan v merzlykh porodakh i nekotorye aspekty prognoza ego ėmissii (Bovanenkovskoe GKM, p-ov I︠A︡mal)
700 12 ‡6880-32‡aSpesivt︠s︡ev, V. I.‡tSingeneticheskie plastovye lʹdy v pribrezhno-morskikh otlozhenii︠a︡kh Baĭdarat︠s︡koĭ guby.
700 12 ‡6880-33‡aChizhov, A. B.‡tTritievyĭ analiz podzemnykh lʹdov : rezulʹtaty i perspektivy.
700 12 ‡6880-34‡aChuvilin, E. M.‡tOsobennosti gazosoderzhanii︠a︡ tolshch merzlykh porod v predelakh Bovanenkovskogo gazokondensatnogo mestorozhdenii︠a︡.
700 12 ‡6880-35‡aErshov, Ė. D.‡tOt︠s︡enka izmenchivosti temperaturnogo rezhima i sostoi︠a︡nii︠a︡ porod na osnove analiza klimaticheskikh dannykh.
700 12 ‡6880-36‡aPavlov, A. V.‡tĖksperimentalʹnoe izuchenie termicheskogo rezhima gruntov v arkticheskikh raĭonakh Zapadnoĭ Sibiri.
700 12 ‡6880-37‡aBuldivich, S. N.‡tOsobennosti geokriologicheskikh usloviĭ na melkovodnykh uchastkakh akvatoriĭ kriolitozony.
700 12 ‡6880-38‡aAnisimova, N. P.‡tVlii︠a︡nie tekhnogennykh kriopegu na temperaturu i zasolennostʹ vmeshchai︠u︡shchikh mnogoletnemerzlykh porod.
700 12 ‡6880-39‡aRomanovskiĭ, N. N.‡tZakonomernosti vzaimodeĭstvii︠a︡ merzlykh tolshch i gazovykh (gazogidratnykh) zalezheĭ.
700 12 ‡6880-40‡aDevi︠a︡tkin, V. N.‡tTeplovoĭ potok litosfery zapadnoĭ chasti Sibirskoĭ platformy.
700 12 ‡6880-41‡aKonstantinov, P. I︠A︡.‡tO vlii︠a︡nie pochvenno-gruntovykh i poverkhnostnykh usloviĭ na teploizoli︠a︡t︠s︡ionnye svoĭstva snezhnogo pokrova.
700 12 ‡6880-42‡aSkri︠a︡bin, P. N.‡tO vlii︠a︡nie tekhnogennykh narusheniĭ na temperaturnyĭ rezhim gruntov v T︠S︡entralʹnoĭ I︠A︡kutii.
700 12 ‡6880-43‡aKrivoshchekov, V. S.‡tDei︠a︡telʹnyĭ sloĭ mnogoletnemerzlykh gruntov kak prirodnai︠a︡ samoregulirui︠u︡shchai︠a︡ sistema.
700 12 ‡6880-44‡aKuznet︠s︡ova, I. L.‡tRaĭonirovanie territorii po stepeni riska razvitii︠a︡ kriogennykh prot︠s︡essov pri razmeshchenii inzhenernykh sooruzheniĭ (na primere Bovanenskogo mestorozhdenii︠a︡ p-va I︠A︡mal.
700 12 ‡6880-45‡aLeshikov, F. N.‡tOsobennosti razvitii︠a︡ kriogennykh prot︠s︡essov v prirodno-tekhnogennykh sistemakh Pribaĭkalʹi︠a︡.
700 12 ‡6880-46‡aNevecheri︠a︡, V. L.‡tNovai︠a︡ kont︠s︡ept︠s︡ii︠a︡ izuchenii︠a︡ i prognoza kriogennogo puchenii︠a︡ primenitelʹno k zadacham upravlenii︠a︡ PTS.
700 12 ‡6880-47‡aSalʹnikov, P. I.‡tIzmenchivostʹ puchinistosti morozoopasnykh gruntov v prirodnykh uslovii︠a︡kh i︠u︡zhnogo Zabaĭkalʹi︠a︡.
700 12 ‡6880-48‡aBosikov, N. P.‡tDinamika termokarstovogo relʹefa na I︠U︡kechinskom poligone.
700 12 ‡6880-49‡aBondarenko, G. I.‡tZakonomernosti razvitii︠a︡ solifli︠u︡kt︠s︡ii, svi︠a︡zannye s prochnostʹi︠u︡ i deformiruemostʹi︠u︡ ottaivai︠u︡shchego.
700 12 ‡6880-50‡aPetrov, V. S.‡tPriroda smeshchenii︠a︡ dispersnykh porod na sklonakh.
700 12 ‡6880-51‡aRomanovskiĭ, N. N.‡tNabli︠u︡denii︠a︡ za podvizhnostʹi︠u︡ kurumov v predelakh khrebta Udokan (Severnoe Zabaĭkalʹe)
700 12 ‡6880-52‡aGlavat︠s︡kikh, V. V.‡tVlii︠a︡nie tekhnogennykh narushenii na razvitie termoėrozionnykh prot︠s︡essov.
700 12 ‡6880-53‡aVarlamov, S. P.‡tOsobennosti razvitii︠a︡ termoėrozionnykh ovragov na sklonakh mezhalasiĭ pri narushenii poverkhnostnykh usloviĭ.
700 12 ‡6880-54‡aSkubit︠s︡kai︠a︡, M. G.‡tPrognoz razvitii︠a︡ obrazhnoĭ ėrozii c uchetom merzlotno-gruntovykh usloviĭ I︠A︡mburgskogo mestorozhdenii︠a︡.
700 12 ‡6880-55‡aPendin, V. V.‡tĖksperimentalʹnye issledovanii︠a︡ soprotivlenii︠a︡ merzlykh gruntov predelʹno-termoėrozionnomu razmyvu.
700 12 ‡6880-56‡aSovershaev, V. A.‡tZadachi izuchenii︠a︡ morskikh poberezhiĭ v kriolitozone v t︠s︡eli︠a︡kh rat︠s︡ionalʹnogo khozi︠a︡ĭstvennogo osvoenii︠a︡.
700 12 ‡6880-57‡aGrigorʹev, M. N.‡tZakonomernosti prot︠s︡essov termoabrazii i termodenudat︠s︡ii beregov arkticheskikh moreĭ (na primere kli︠u︡chevykh uchastkov poberezhʹi︠a︡ mori︠a︡ Laptevykh.
700 12 ‡6880-58‡aGlavat︠s︡kikh, V. v.‡tStat︠s︡ionarnoe izuchenie dinamiki beregovykh sklonov v Bolʹshezemelʹskoĭ tundre.
700 12 ‡6880-59‡aZhelezni︠a︡k, M. N.‡tUslovii︠a︡ formirovanii︠a︡ talikov v gornykh oblasti︠a︡kh i predgorʹi︠a︡kh (na primere zapadnoĭ chasti Aldanskoĭ anteklizy.
700 12 ‡6880-60‡aShender, N. I.‡tFormirovanie talikov i vysokotemperaturnykh merzlykh porod v uslovii︠a︡kh T︠S︡entralʹnoĭ I︠A︡kutii.
700 12 ‡6880-61‡aGalanin, A. A.‡tLikhenometricheskai︠a︡ indikat︠s︡ii︠a︡ intensivnosti nekotorykh ėkzogennykh prot︠s︡essov.
852 7# ‡2camdept‡bSCO‡cSPRI-SHF‡h(*50) : 551.345[1996]‡9Create 1 item record‡0Migrate
880 1# ‡6100-01/(N‡aЕршов, Э. Д.,‡eorganizer.
880 10 ‡6245-02/(N‡aМатериалы Первой конференции геокриологов России, 3-5 июня 1996 г., МГУ им. М.В. Ломоносова. Книга 1. Часть 1 :‡bисторическая и региональная геокриология. Часть 2 : литогенетическая геокриология. Часть 3 : динамическая геокриология /‡cЭ.Д. Ершов, chair of organising committee.
880 ## ‡6260-03/(N‡aMoskva :‡bМосковский Государственный Университет,‡c1996.
880 12 ‡6700-04/(N‡aБаранова, Н. А.‡tОценка температуры воздуха в голоцене различными методами.
880 12 ‡6700-05/(N‡aБолиховская, Н. С.‡tПалеогеографические условия континентального синкриогенеза на Центральном Ямале.
880 12 ‡6700-06/(N‡aГаврилов, А. В.‡tКриогенные явления литосферы как памятники природы в системе особо охраняемых природных территории и объектов.
880 12 ‡6700-07/(N‡aДанилов, И. Д.‡tАрктический шельф в последнюю криогенную эпоху позднего плейстоцена.
880 12 ‡6700-08/(N‡aЕршов, Э. Д.‡tГеокриологические реконструкции для центра Русской равнины.
880 12 ‡6700-09/(N‡aКостяев, А. Г.‡tНовые данные по геологии и палеогеографии позднего плиоцена - среднего плейстоцена севера Западной Евразии как основа для корректирования палеокриологических представлений.
880 12 ‡6700-10/(N‡aМолодых, И. И.‡tРеликтовый субтермокарст перигляциальной области четвертичного оледенения.
880 12 ‡6700-11/(N‡aНечаев, В. П.‡tО соотношении наземного и подземного оледенений на восточно-европейской равнине в днепровскую холодную эпоху.
880 12 ‡6700-12/(N‡aАгалаков, С. Е.‡tМощность и особенности строения криолитозоны севера Западной Сибири по данным скважниной геофизики.
880 12 ‡6700-13/(N‡aАн, В. В.‡tКриолитозона Западной Сибири : тепловое состояние, база данных и картирование.
880 12 ‡6700-14/(N‡aАнаньева, Г. В.‡tОсобенности распространения подозерных таликов на территории Бованенковского месторождения.
880 12 ‡6700-15/(N‡aБалобаев, В. Т.‡tСоздание геокриологической базы данных Якутии.
880 12 ‡6700-16/(N‡aБобов, Н. Г.‡tОсновные положения инженерно-геокриологического районирования.
880 12 ‡6700-17/(N‡aЖигарев, Л. А.‡tСубаквальная криологическая съемка и картографирование океанической криолитозоны.
880 12 ‡6700-18/(N‡aКусковский, В. С.‡tГеокриологические особенности межгорных впадин Горного Алтая.
880 12 ‡6700-19/(N‡aЛомовцева, Н. С.‡tО методике составления геокриологической основы при гидрогеологической картографирования.
880 12 ‡6700-20/(N‡aМельников, Е. С.‡tРегиональная геокриология (современное состояние, направления и перспективы развития)
880 12 ‡6700-21/(N‡aРузанов, В. Т.‡tФормирование уровненного режима подмерзлотных вод каменноугольного месторождения Бухты Угольной (Чукотка)
880 12 ‡6700-22/(N‡aСеверский, Э. В.‡tОсобенности сезонного промерзания пород в горах Тянь-Шань.
880 12 ‡6700-23/(N‡aСтрелецкая, И. Д.‡tКартирование территории Бованенковского ГКМ по условиям распространения криопегов (полуостров Ямал)
880 12 ‡6700-24/(N‡aЯкупов, В. С.‡tВероятностная модель строения мерзлых толщ Средней и Восточной Сибири.
880 12 ‡6700-25/(N‡aАхметшин, А. А.‡tПоиски залежей углеводородов и инженерная подготовка нефтегазовых провинций по данным строении мерзлых толщ.
880 12 ‡6700-26/(N‡aГиличинский, Д. А.‡tМикробиология вечной мерзлоты.
880 12 ‡6700-27/(N‡aГравис, Г. F.‡tАллювиально-пролювиальная модель формирования многолетнемерзлых толщ на флювиальных равнинах криолитозоны.
880 12 ‡6700-28/(N‡aДанилов, И. Д.‡tАрктический океан - особая криогенная природная система.
880 12 ‡6700-29/(N‡aМакаров, В. Н.‡tГеохимические поля в криолитозоне.
880 12 ‡6700-30/(N‡aПономарева, О. Е.‡tСостав и генезис воднорастворимых солей в покровных флювиальных отложениях Центральной Якутии.
880 12 ‡6700-31/(N‡aРивкин, F. М.‡tМетан в мерзлых породах и некоторые аспекты прогноза его эмиссии (Бованенковское ГКМ, п-ов Ямал)
880 12 ‡6700-32/(N‡aСпесивцев, В. И.‡tСингенетические пластовые льды в прибрежно-морских отложениях Байдарацкой губы.
880 12 ‡6700-33/(N‡aЧижов, А. Б.‡tТритиевый анализ подземных льдов : результаты и перспективы.
880 12 ‡6700-34/(N‡aЧувилин, Е. М.‡tОсобенности газосодержания толщ мерзлых пород в пределах Бованенковского газоконденсатного месторождения.
880 12 ‡6700-35/(N‡aЕршов, Э. Д.‡tОценка изменчивости температурного режима и состояния пород на основе анализа климатических данных.
880 12 ‡6700-36/(N‡aПавлов, А. В.‡tЭкспериментальное изучение термического режима грунтов в арктических районах Западной Сибири.
880 12 ‡6700-37/(N‡aБулдивич, С. Н.‡tОсобенности геокриологических условий на мелководных участках акваторий криолитозоны.
880 12 ‡6700-38/(N‡aАнисимова, Н. П.‡tВлияние техногенных криопегу на температуру и засоленность вмещающих многолетнемерзлых пород.
880 12 ‡6700-39/(N‡aРомановский, Н. Н.‡tЗакономерности взаимодействия мерзлых толщ и газовых (газогидратных) залежей.
880 12 ‡6700-40/(N‡aДевяткин, В. Н.‡tТепловой поток литосферы западной части Сибирской платформы.
880 12 ‡6700-41/(N‡aКонстантинов, П. Я.‡tО влияние почвенно-грунтовых и поверхностных условий на теплоизоляционные свойства снежного покрова.
880 12 ‡6700-42/(N‡aСкрябин, П. Н.‡tО влияние техногенных нарушений на температурный режим грунтов в Центральной Якутии.
880 12 ‡6700-43/(N‡aКривощеков, В. С.‡tДеятельный слой многолетнемерзлых грунтов как природная саморегулирующая система.
880 12 ‡6700-44/(N‡aКузнецова, И. Л.‡tРайонирование территории по степени риска развития криогенных процессов при размещении инженерных сооружений (на примере Бованенского месторождения п-ва Ямал.
880 12 ‡6700-45/(N‡aЛешиков, F. Н.‡tОсобенности развития криогенных процессов в природно-техногенных системах Прибайкалья.
880 12 ‡6700-46/(N‡aНевечеря, В. Л.‡tНовая концепция изучения и прогноза криогенного пучения применительно к задачам управления ПТС.
880 12 ‡6700-47/(N‡aСальников, П. И.‡tИзменчивость пучинистости морозоопасных грунтов в природных условиях южного Забайкалья.
880 12 ‡6700-48/(N‡aБосиков, Н. П.‡tДинамика термокарстового рельефа на Юкечинском полигоне.
880 12 ‡6700-49/(N‡aБондаренко, Г. И.‡tЗакономерности развития солифлюкции, связанные с прочностью и деформируемостью оттаивающего.
880 12 ‡6700-50/(N‡aПетров, В. С.‡tПрирода смещения дисперсных пород на склонах.
880 12 ‡6700-51/(N‡aРомановский, Н. Н.‡tНаблюдения за подвижностью курумов в пределах хребта Удокан (Северное Забайкалье)
880 12 ‡6700-52/(N‡aГлавацких, В. В.‡tВлияние техногенных нарушении на развитие термоэрозионных процессов.
880 12 ‡6700-53/(N‡aВарламов, С. П.‡tОсобенности развития термоэрозионных оврагов на склонах межаласий при нарушении поверхностных условий.
880 12 ‡6700-54/(N‡aСкубицкая, М. Г.‡tПрогноз развития ображной эрозии c учетом мерзлотно-грунтовых условий Ямбургского месторождения.
880 12 ‡6700-55/(N‡aПендин, В. В.‡tЭкспериментальные исследования сопротивления мерзлых грунтов предельно-термоэрозионному размыву.
880 12 ‡6700-56/(N‡aСовершаев, В. А.‡tЗадачи изучения морских побережий в криолитозоне в целях рационального хозяйственного освоения.
880 12 ‡6700-57/(N‡aГригорьев, М. Н.‡tЗакономерности процессов термоабразии и термоденудации берегов арктических морей (на примере ключевых участков побережья моря Лаптевых.
880 12 ‡6700-58/(N‡aГлавацких, В. в.‡tСтационарное изучение динамики береговых склонов в Большеземельской тундре.
880 12 ‡6700-59/(N‡aЖелезняк, М. Н.‡tУсловия формирования таликов в горных областях и предгорьях (на примере западной части Алданской антеклизы.
880 12 ‡6700-60/(N‡aШендер, Н. И.‡tФормирование таликов и высокотемпературных мерзлых пород в условиях Центральной Якутии.
880 12 ‡6700-61/(N‡aГаланин, А. А.‡tЛихенометрическая индикация интенсивности некоторых экзогенных процессов.
916 ## ‡a138617 -- 2008/07/08 -- IW
917 ## ‡aUnenhanced record from Muscat, imported 2019
948 3# ‡a20240222 ‡bIW