skip to primary navigation skip to content
 

 

You are not currently logged in

SPRI library catalogue

View a record

Please note: You are viewing the legacy database of the Scott Polar Research Institute Library catalogue. It is no longer being updated, so does not reliably reflect our current library holdings.

Please search for material in iDiscover for up-to-date information about the library collection.


Record #144384:

Kunnskap, politikk og ressursforvaltning / Johnny-Leo Ludviksen, ed.

Title: Kunnskap, politikk og ressursforvaltning / Johnny-Leo Ludviksen, ed.
Translated title: Knowledge, politics and management of resources.
Author(s): Ludviksen, Johnny-Leo,
Balsvik, Randi Rønning.
Bjørklund, Ivar.
Nilsen, Ragnar.
Eira, John Henrik.
Eythórsson, Einar.
Arntsen, Bjørn.
Maurstad, Anita.
Pedersen, Terje.
Olsen, Jan Henry T.
Bjerkli, Bjørn.
Fyhn, Asbjørg.
Gaski, Lina.
Ballo, Ulf T.
Brox, Ottar.
Nystad, Alf E.
Ballari, Øystein.
Date: 1997.
Publisher: Tromsø: Senter for samiske studier
Language: Norwegian.
Abstract: Theme of conference was "Role of research in development of Saami settlements". Topics covered agriculture, fiheries, reindeer herding, management of local resources, politics, economy and challenges in Saami politics.
Keywords: 061.3 -- Conferences: 1995 Kunnskap, politikk og ressursforvaltning.
32 -- Politics.
33 -- Economics.
39 -- Ethnography: Saami.
631 -- Agriculture.
636.294 -- Reindeer husbandry.
639.2 -- Fisheries.
J -- Social sciences.
(*3) -- Arctic regions.
(*58) -- Norway.
Location(s): SCO: SPRI-SHF: (*58) : 39[Lapps]
SPRI record no.: 144384

MARCXML

LDR 02832nam#a2200000#a#4500
001 SPRI-144384
005 20231206085725.0
007 ta
008 231206s1997####no#ab##|#####|1||#0#nor#d
035 ## ‡aSPRI-144384
040 ## ‡aUkCU-P‡beng‡eaacr
041 0# ‡anor
242 00 ‡aKnowledge, politics and management of resources.‡yeng
245 00 ‡aKunnskap, politikk og ressursforvaltning /‡cJohnny-Leo Ludviksen, ed.
260 ## ‡aTromsø :‡bSenter for samiske studier,‡c1997.
300 ## ‡a167 p. :‡bdiags., tables, map ;‡c30 cm.
490 0# ‡aSkriftserie ;‡v3
520 3# ‡aTheme of conference was "Role of research in development of Saami settlements". Topics covered agriculture, fiheries, reindeer herding, management of local resources, politics, economy and challenges in Saami politics.
546 ## ‡aIn Norwegian.
650 07 ‡a061.3 -- Conferences: 1995 Kunnskap, politikk og ressursforvaltning.‡2udc
650 07 ‡a32 -- Politics.‡2udc
650 07 ‡a33 -- Economics.‡2udc
650 07 ‡a39 -- Ethnography: Saami.‡2udc
650 07 ‡a631 -- Agriculture.‡2udc
650 07 ‡a636.294 -- Reindeer husbandry.‡2udc
650 07 ‡a639.2 -- Fisheries.‡2udc
650 07 ‡aJ -- Social sciences.‡2local
651 #7 ‡a(*3) -- Arctic regions.‡2udc
651 #7 ‡a(*58) -- Norway.‡2udc
700 1# ‡aLudviksen, Johnny-Leo,‡eeditor.
700 12 ‡aBalsvik, Randi Rønning.‡tForskning, politikk og ressursforvaltning.
700 12 ‡aBjørklund, Ivar.‡tNår ressursene blir almenning - samisk ressursforvaltning mot det 21. århundre.
700 12 ‡aNilsen, Ragnar.‡tHushold, økonomi og politikk i reindrifta.
700 12 ‡aEira, John Henrik.‡tPolitiske utfordringer.
700 12 ‡aEythórsson, Einar.‡tLokal forvaltning av fiskeressurser i Nord - mulighet eller utopi?.
700 12 ‡aArntsen, Bjørn.‡tSmåbåfiskernes påvirkningsmuligheter - en saga blott?.
700 12 ‡aMaurstad, Anita.‡t"Du har satt i mine tall" - om fiskerpraksis og forvaltning i sjarkfiske.
700 12 ‡aPedersen, Terje.‡tFiskerpolitikken sett ut fra et lokalt ståsted.
700 12 ‡aOlsen, Jan Henry T.‡tPolitiske utfordringer.
700 12 ‡aBjerkli, Bjørn.‡tBygdeutvikling i samiske bosettingsområder: virkninger av støttetiltak til småskalajordbruk og kombinerte tilpsaninger.
700 12 ‡aFyhn, Asbjørg.‡tJordbruk i et samisk område - kultur eller naering?.
700 12 ‡aGaski, Lina.‡tHvem skal forvalte utmarka? Ressurser og rettigheter sett i et lokalsamfunnsperspektiv.
700 12 ‡aBallo, Ulf T.‡tNorges Bondelags ståsted i forhold til landbruket og utmarksnaeringen i de samiske bosettingsområder. Dagens situasjon og utfordringer av politisk og rettslag karakter.
700 12 ‡aBrox, Ottar.‡tPrimaernaeringene mot år 2000: vedlikehold av ressursgrunnlaget - og flest mulig jobber.
700 12 ‡aNystad, Alf E.‡tSamepolitiske utfordringer knyttet til generell ressursutviklingsproblematikk.
700 12 ‡aBallari, Øystein.‡tSamisk jordbruk.
852 7# ‡2camdept‡bSCO‡cSPRI-SHF‡h(*58) : 39[Lapps]‡9Create 1 item record‡0Migrate
916 ## ‡a117766 -- 1998/06/12
917 ## ‡aUnenhanced record from Muscat, imported 2019
948 3# ‡a20231206